0850 433 2 724

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Sözleşmede kullanılan kavram ve kısaltmaların açıklamaları aşağıda verilmiştir;

 1. SÖZLEŞME: İşbu AutoCard ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'dir
 2. AutoCard: Etkin Filo Tedarik ve Yönetim A.Ş.'dir
 3. ÜYE /KART SAHİBİ: AutoCard'dan hizmet paketini satın alan ve/veya kullanan AutoCard üyesidir.
 4. AutoCard HİZMET PAKETİ: Üyelerin sisteme kayıtlı araçlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri satın almak istemesi durumunda, filo yönetim destek danışmanlık hizmetidir. AutoCard, hizmet paketi satın alan üyelerine, talep ettikleri ürün ve hizmetlerin AutoCard tedarikçi ağına kayıtlı üye işyerlerinden temin edilmesi amacıyla  AutoCard araç ve filo yönetim uzmanlarından  çağrı merkezi veya talep formları kanalıyla danışmanlık, tavsiye ve yönlendirme hizmetlerini verir. AutoCard hizmeti, AutoCard tarafından belirlenen koşullara uygun olarak yararlanmasını temin eden ve içeriği, www.autocard.com.tr web sitesinde, basılı Hizmet belge ve/veya broşürlerinde ayrıntılı olarak tanımlanan/tanımlanacak özel bir hizmet paketidir.
 5. AutoCard Hizmet Kartı: Hizmet paketi içerisinde ÜYE'ye gönderilecek olan ÜYE adına çıkarılmış üye tanıtım kartıdır.
 6. HİZMET/HİZMETLER: AutoCard hizmet paketi içinde yer alan/alacak hizmetlerdir.
 7. BAŞVURU/HİZMET FORMU(FORM): Doğrudan satış söz konusu olduğunda veya mesafeli satışlarda AutoCard  tarafından talep edildiğinde; ÜYE tarafından doldurularak imzalanan ve işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan, ÜYE'nin adı, soyadı, kişisel bilgileri yanında ödeme bilgileri vs. bilgileri içeren AutoCard tarafından muhafaza edilecek formdur.
 8. ÇERÇEVE SÖZLEŞME: Türk Elektronik Para A.Ş. ile Etkin Filo Tedarik ve Yönetim A.Ş. (Autocard) arasındaki "KART PROGRAM SÖZLEŞMESİ" ve ekleri ile diğer sözleşme ve protokoller kastedilmekte olup, işbu sözleşme ve protokoller tarafları bağlar.
 9. ANLAŞMALI TEDARİKÇİ : Hizmet paketi içerisinde yer alan hizmetlerin bir kısmını veya tamamını üyelere sunması için Autocard'ın anlaşma/protokol/işbirliği yaptığı firmaları ifade etmektedir.
 10. İŞ ORTAKLIĞI : Autocard biresyel müşterilere tahsis edilebileceği gibi, son kullanıcıya verilmek üzere toplu olarak gerçek veya tüzel kişiye de verilebilir. Toplu olarak kart verilen kişiler iş ortaklığı olarak adlandırılmaktadır.
 1. Bu Sözleşme'nin konusunu; ÜYE'nin Hizmetler'den yararlanması ve üyelik bedellerine ilişkin şart ve koşullarının belirlenmesi oluşturmaktadır ve bu Sözleşme, AutoCard tarafından ÜYE'ye AutoCard Hizmet Paketi ile birlikte tevdi edilmiştir. Autocard hizmetleri üyenin sadece sistemde kayıtlı olan binek araçları için geçerlidir.Otomobil vasfı dışındaki araçlar için Autocard hizmetleri verilmez.
 2. Türk Elektronik Para A.Ş. ile Etkin Filo Tedarik ve Yönetim A.Ş. arasında imzalanmış ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokoller çerçeve sözleşme niteliğindedir ve  üyelik sözleşmesinin taraflarını bağlar. Autocard hizmet kartı Autocard ile Türk Elektronik Para A.Ş. arasında akdedilmiş Kart Program sözleşmesi kapsamında para yüklenebilen, anlaşmalı tedarikçiler vasıtası ile harcama yapılabilen, EFT/Havale gibi bankacılık işlemlerinin yapılabileceği bir kart olması ve bu işlemler için Türk Elektronik Para A.Ş. altyapısı kullanılıyor olması nedeniyle çerçeve sözleşmelerin tamamı üye/kart sahibi açısında bağlayıcıdır. Üye/kart sahibi bu anlamda Autocard'ın Türk Elektronik Para A.Ş. ile imzaladığı ve imzalayacağı tüm sözleşmeleri peşinen kabul ettiğini, kartın kullanım hakkının iş bu üye sözleşmesinin yanında Autocard ile Param arasındaki sözleşmelerden kaynaklandığını kabul etmiştir. 
 3. İş bu üyelik sözleşmesi ekinde bulunan "üyenin yararlanacağı ürün ve hizmetleri ile yararlanmanın sınırlarını"  belirleyen ek protokol mahiyetindeki hizmet listesi, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ek listede gösterildiği üzere, ürün ve hizmetler silver ve gold paket  olarak ayrılmış olup, üye ancak ödemesini yaptığı ve Autocard tarafından onaylanan paketten ve pakete dahil ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep edebilir.
 4. AutoCard; Ek-1 de ' yer alan ürün ve hizmetlerle ilgili diğer hususlara ilişkin olarak getirilen/getirilecek yerel ve uluslararası yasal düzenlemeler, ilgili resmi mercilerin aksi yöndeki görüş, karar ve sair düzenlemeleri saklı olmak üzere, işbu Sözleşme'de ve zaman zaman güncellenecek olan Hizmet broşürlerinde tanımlanan Hizmetleri, ÜYE'ye sunmayı; ÜYE de Hizmet Paketi için belirlenmiş olan üyelik bedelini AutoCard tarafından belirlenen şekilde ödemeyi ve işbu Sözleşme ve hizmete ilişkin sair belgelerde bulunan usul ve esaslara uygun davranmayı kabul eder.
 5. Üyelik bedeli, AutoCard tarafından, başvuru formunda tanımlanan şekilde belirlenir ve ÜYE tarafından ödenir. Şayet, Bankalar veya kart çıkarmaya yetkili kuruluşlarca çıkarılmış olan kredi kartları ile taksitli satış yapılmış ise, bu yalnızca kredi kartını çıkaran Banka/Kuruluş için kredili satış niteliğinde olup, AutoCard açısından, peşin satış sayılacaktır. Başkası için alınan üyeliklerde, ÜYE ve üyelik bedelini ödeyecek kişilerin ayrı olması halinde bu hususun,  hizmet paketini satın alan kişi tarafından başvuru esnasında açıkça belirtilmiş olması gerekir. İşbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Form, hizmet broşür(leri) ve sair belgelerde bulunan hükümler tüm ÜYE'ler için bağlayıcıdır.
 6. Hizmet paketinin AutoCard'ın satış noktalarından ve/veya stantlarından satın alınması halinde, ÜYE'ye, geçici kart takdim edilecektir. Söz konusu geçici kart, ÜYE'ye teslim tarihinden itibaren 15. günün sonunda otomatik olarak iptal edilir.Satış işleminin gerçekleşmesinin ardından, AutoCard tarafından Kart, hizmet içeriğine ilişkin ve AutoCard tarafından zaman zaman değiştirilecek broşür(ler)le birlikte, ÜYE AutoCard'ın öngöreceği şekle uygun olarak, ÜYE'nin adresinin bulunduğu mahalle ve gönderim şekillerine göre, AutoCard tarafından belirlenecek süre içinde teslim edilecek, ÜYE, Hizmet Paketi içerisinde teslim edilmiş olan Kartın aktivasyon işlemleri AutoCard tarafından satışın gerçekleştiği tarihe istinaden düzenlenir. Bu tarih itibariyle üye hizmetlerden yararlanmaya başlayacaktır. Üyeler kart satın alırken belirtikleri araç plakası için hizmet alabilirler.Araç değişikliği (değişim hakkı bir defadır )  durumunda üye yeni araç bildirimini AutoCard'a yapmak zorundadır.Üye  birden fazla  plaka/araç  değişimi yapması durumunda  yeni bir hizmet paketinin  bedelini ödeyecektir.Bütün hizmet aşamalarında üyeler kendilerine gönderilen AutoCard'ı ibraz etmek durumundadır.
 7. ÜYE, Hizmet Paketi'ni satın aldığı veya Form'u imzaladığı tarihten itibaren 14( on dört) gün içinde, hizmet paketi içinde bulunan herhangi bir hizmetten yararlanmamış olmak koşulu ile, AutoCard'a ulaştıracağı yazılı bir ihtarname ile satıştan cayabilir. Bu maddeye göre cayma ihtarı gönderen ÜYE, AutoCard'a kendisine teslim edilen hizmet paketini, kartı tam ve eksiksiz olarak aynı süre içinde teslim etmekle mükelleftir. Bu takdirde, varsa ÜYE tarafından ödenmiş olan üyelik bedeli, sözleşmesel veya yasal kesintiler haricinde ÜYE'ye bildirimin AutoCard'a ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, AutoCard tarafından iade edilecektir.
 8. ÜYE; hizmetlerden kendisine paket içeriğinde teslim edilen, adına düzenlenmiş, AutoCard'ı tedarikçilere ibraz etmek  sureti ile yararlanacaktır. Gerekli görülen tüm hallerde, hizmet noktalarındaki AutoCard görevli veya tedarikçileri 3. Kişiler veya Üye işyeri çalışanları tarafından ÜYE'den kimlik ve araç ruhsatını talep edilerek, ibraz edilen kart üzerindeki bilgilere istinaden kimlik kontrolü/eşleştirmesi yapılabilir. Kartın kaybolması veya yetkili olmayan 3. Kişilerin eline geçmesindeki yasal sorumluluk tamamı ile ÜYE'ye aittir. Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, bu durum ÜYE tarafından derhal AutoCard'ın iletişim bilgilerini paylaşmış olduğu, müşteri hizmetlerine (telefonla veya AutoCard tarafından belirtilmişse elektronik posta göndermek sureti ile) bildirilecektir. (Asıl) Kartın, ÜYE'ye herhangi bir nedenle ilk geçici kartın 15 günlük geçerlilik süresi içinde gönderilememiş olması, zayi olması veya unutulması halinde, geçici kart çıkarılacak, geçici kart; ÜYE tarafından en fazla 15 günlük geçerlilik süresi içinde kullanılabilecektir. Kartın 1 defadan fazla kaybedilmesi veya unutulması durumunda, AutoCard'ın yeni kart için geçerli olan kart bedelini talep etme hakkı saklıdır. Üyelik kişi veya aracın plakasına özel olup, ÜYE, işbu hizmet paketini almak suretiyle hak kazandığı hizmetleri ve paket ile kendisine teslim edilmiş olan kartı hiçbir şekilde 3. Kişilere devredemez veya bu Sözleşme'de veya sair hizmet broşür/belgelerinde açıkça belirlenenler dışındaki kişilerle ortak kullanamaz.
 9. AutoCard Hizmet Paketi kapsamındaki hizmetlerden sadece AutoCard  sahibi üye, yararlanabilecektir.AutoCard'ın üye dışında üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı  halde hizmetten yararlandığı tespit edildiği taktirde AutoCard'ın her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla,kart derhal iptal edilecek olup üye üyelik bedeli tutarındaki cezai şartı AutoCard'a derhal nakden ve defaten ödeyecektir.
 10. AutoCard; hizmette, hizmet broşür içeriklerinde/Form'da/işbu Sözleşme hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve bu değişiklikleri telefon/sms veya web sitesinde duyuru vs. çeşitli iletişim kanallarını kullanarak ÜYE'ye bildirme hakkını haizdir. ÜYE'nin hizmeti bu değişiklikler ile kullanıma devam etmesi, değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir. AutoCard, 3. Kişi veya Kuruluşların veya Üye İşyerleri'nin hizmet kapsamlarında yapacakları değişikliklerden veya değişikliklerin bildiriminden sorumlu olmayacaktır
 11. Hizmetler, AutoCard veya AutoCard tarafından görevlendirilmiş 3. kişilerce veya üye işyerlerince gerçekleştirilecektir. Bu Sözleşme'de veya sair Hizmet broşür/belgelerinde bahsi geçmiş olsun veya olmasın üçüncü kişi veya kuruluşlarca veya üye işyerlerince verileceği açıkça belirtilen veya anlaşılabilen hizmetlerde, hizmetin ifası veya sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk hizmeti sağlayan 3. kişi veya kuruluşa veya üye işyerine aittir. Hizmet broşüründe ÜYE'nin 3. Kişi veya Kuruluşlardan veya üye işyerlerinden alınan hizmetlere ilişkin olarak ödemesi gereken ilgili bedel, 3. Kişi veya kuruluşa veya üye işyerine kendi ödeme kurallarına uygun olarak doğrudan ödenecektir.
 12. Hizmetlerin verilmesi veya işbu Sözleşme ile ilgili herhangi bir zarar ziyan nedeni ile, AutoCard'ın tazminat ödemesinin gerektiği durumlarda, AutoCard tarafından ödenecek bedel işbu Sözleşme konusu hizmet paketine ilişkin olarak, ÜYE tarafından ödenen yıllık üyelik bedelinden fazla olamaz.
 13. Bu Sözleşme'den veya hizmetlerin verilmesinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, ÜYE, tüm işlem veya uyuşmazlıklarda AutoCard'ın ticari defter ve kayıtlarının, işbu Sözleşme'nin, Form'un, AutoCard tarafından tutulan ses kayıtlarının ve AutoCard veya hizmeti veren 3. Kişi veya Kuruluş ise bu kişiler tarafından tutulmuş e-mail, bilgisayar kayıtları gibi kayıtların, dijital ortamda olsun veya olmasın tüm hizmet kayıtlarının, AutoCard tarafından yapılan yazılı bildirimlerin; bağlayıcı olacağını, münhasır ve kesin delil oluşturduğunu kabul eder.
 14. ÜYE, söz konusu hizmet paketini aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Form'da belirttiği bilgilerin, ilgili tüm telefon görüşmelerinin ve sair kişisel bilgilerinin AutoCard tarafından kayıt altına alınacağını, AutoCard veya AutoCard'ın yetkilendireceği 3. Kişi veya Kuruluşlar tarafından yedeklenmek ve/veya saklanmak sureti ile muhafaza edileceğini, yasal olarak saklama yükümlülüğü olanlar saklı olmak üzere, AutoCard tarafından gerekli görüldüğü takdirde, muhafaza edilen kayıt ve bilgilerin AutoCard iştirakleri, grup şirketleri ve AutoCard'ın anlaşması bulunan 3. Kişi veya Kuruluşlar veya üye iş yerleri ile paylaşılabileceğini ve kullanılabileceğini kabul etmiştir.
 15. Bu sözleşme veya Üyelik Paketi kapsamında AutCard'a yapılacak her türlü yazılı bildirim, Form'da belirlenen adrese yapılacaktır. Adresin değişmesi durumunda AutoCard tarafından ÜYE'ye telefon/sms veya e-posta vb. ile bildirim yapılmadığı sürece bu Sözleşme'de belirlenen adrese gönderilecek yazılı bildirimler yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu Sözleşme veya Üyelik Paketi kapsamında ÜYE'ye yapılacak her türlü yazılı bildirim ÜYE'nin Form'da belirttiği veya satın alma sürecinde AutoCard'a iletmiş olduğu adrese gönderilecektir. ÜYE, adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri AutoCard'ın Müşteri Hizmetleri'ne telefon veya AutoCard tarafından belirlenmiş ise; e-posta ile bildirmediği sürece, AutoCard tarafından Form'da belirtilen veya satın alma sürecinde bildirilen adrese gönderilecek yazılı bildirim/tebligatlar yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 16. Üyelik süresi AutoCard'ın kart satış işleminin tamamlamasından itibaren 1 (bir) yıldır.Sözleşme'de veya Hizmet Broşür/belgelerinde 1(bir) yıl içinde veya sair sürelerde kullanılması gereken ücretsiz/indirimli hizmetler tanımlanmış ise, bu ücretsiz/indirimli hizmetler, münhasıran tanımlanan süre içinde geçerlidir, üyelik süresinin daha uzun olması halinde dahi, tanımlanan süre içinde kullanılmayan ücretsiz/indirimli kullanım ve/veya haklar bir sonraki döneme devretmeyecektir. Üyeliğin herhangi bir şekilde yenilenmesi/uzatılması halinde işbu Sözleşme hükümleri yenilenen üyelik süresi boyunca geçerli ve  yürürlükte olacaktır.
 17. ÜYE, hizmet paketi kapsamında tanımlanan hizmetleri, Hizmet belge/broşürlerinde, işbu Sözleşme'de tanımlanan hüküm ve şartlara veya tüm bu belge ve Sözleşmelerde yapılacak değişikliklere uygun olarak kullanacağını, Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasında yer alan Hizmet Kullanım Koşullarına uyacağını,Sözleşme'de yazılı tüm şartları okuduğunu, bu koşulların kendisine ayrıca satış sırasında ayrıntılı olarak anlatıldığını, haklarını ve yükümlülüklerini anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.
 18. AutoCard web Site sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuştur. AutoCard ile Hizmet Veren arasında istihdam,yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır
 19. Kullanıcı/Üyeler, AutoCard'ın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette AutoCard'ın sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve/veya ilgili mevzuat hükümleri dahilinde AutoCard'a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında AutoCard'ı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.
 20. ÜYE İş bu Sözleşme kapsamındaki taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği (başka bir deyişle Sözleşmedeki yükümlülüklerine uymadığı) takdirde, AutoCard ÜYE'ye yazılı bir ihtar gönderecektir. İhtar konusu husus veya hususlar AutoCard tarafından uygun bulunacak şekilde ve ihtarnamede belirtilen sürede yerine getirilmediği takdirde, AutoCard tazminatsız ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetmeye ya da diğer yasal tercihlerde bulunmaya yetkili olacaktır. İşbu madde kapsamında ÜYE'ye gönderilecek ihtaenamenin tebliğ tarihinden itibaren AutoCard'ın Hizmetleri süresiz olarak durdurma hakkı saklıdır. Bu durumda ÜYE hiçbir nam altında tazminat talep edemez.
 21. Autocard sahiplerine, satın aldığı hizmet paketi içerisinde sunulan hizmet ve kampanyalar, doğrudan Autocard tarafından değil, işbirliği yapılan 3. Kişi konumundaki anlaşmalı tedarikçiler ve firmalar tarafından sunulmakta olduğundan. Bahsi edilen firmalar ile Autocard'ın iş birliği sona ererse veya, başkaca her hangi bir sebeple kampanya sona erdirirlirse, Autocard'ın hiçbir yasal sorumluluğu olmayacaktır. Kart sahibi, karta sahip olurken var olan veya sonradan eklenen hizmet ve kampanyaları gerekçe göstererek Autocart'tan her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul etmiştir. Autocard hizmet paketi içerisinde yer alan hizmetleri veya her bir hizmet kalemi için hizmetin kapsamını tek taraflı olarak arttırabilir veya azaltabilir.
 22. Autocard Hizmet Kartı bireysel müşteriler yanında toplu olarak iş ortaklığı kapsamında firmalara da satılması ve iş ortaklığı firmalar aracılığı ile bireysel kullanıcılara verilmesi durumunda, nihai bireysel kullanıcı autocard web sitesi üzerinden kart aktivasyonunu yapacak olup, bu aktivasyon ile birlikte kart sahibi kişisel tüm bilgilerine Autocard'ın erişimini kabul etmiş olacaktır. Bu kapsamda kart sahibi olan üyeler veya bireysel olarak kart edinen kart sahibi tüm üyelerin iletişim bilgileri dahil tüm kişisel verileri Autocard tarafından depolanacak veya üye işyerleri ile veya müşterileri ile paylaşılabilecektir. Bireysel kart sahibi üyelik sözleşmesini imzalamakla, iş ortaklığı kapsamında kart sahibi olan kart sahibi ise kart aktivasyonunu yapmakla bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Autocard Kart sahibi üyenin iletişim bilgileri ile kişisel tüm verilerini Param ile paylaşabilecektir.
 23. Autocard doğrudan kendisi veya Autocardın izin verdiği ölçüde hizmet sunan anlaşmalı tedarikçiler, kart sahiplerine tanıtım, reklam, kampanya, bilgilendirme duyrularına ilişkin mail, sms yolu ile görsel ve metin içeren bildirimler yapabilecektir.
 24. Autocard, kart sahiplerine doğrudan sadece yol yardım/çekici hizmeti vermekte olup, hizmet paketi içerisinde yer alan veya alacak olan diğer içerikler 3. Kişi konumundaki anlaşmalı tedarikçiler aracılığıyla sunulmaktadır. Autocard tarafından sunulan yol yardım/çekici hizmetinin bedeli 130,00 TL ile sınırlı olup, kart sahibi bu hizmetten faydalanmadığını ileri sürerek üyelik ilişkisinin sona ermesinde bu bedelin kendisine ödenmesini talep etmeyecektir.Ücretsiz yol yardım(çekici) hizmeti kart aktivasyonundan 10 gün sonra başlayacaktır. Üyenin çekici/yol yardım ihtiyacı olması ve bu konuda talebini Autocard'a iletmesi durumunda, Autocard kendi kusuru ile bu hizmeti sağlayamazsa, üyeye karşı azami 130,00 TL ile sınırlı sorumlu olup, üye işbu nedenle, bu bedel dışında başkaca her hangi bir nam altında Autocard'dan talepte bulunmayacaktır.
 25. Hizmet paketi içerisinde yer alan hizmetlerden faydalanılması, ürünlerin alınması durumunda kart sahibi üyenin yasal muhatabı anlaşmalı tedakçiler olduğundan, üyelik sözleşmesi kapsamında ve hizmet paketi içerisinde yapılan bu işlemlerden ötürü Autocard taraf olmayıp 3. Kişi konumundadır. Kart sahibi ile hizmet paketi içerisinde yer alan ürün ve hizmetleri sunan anlaşmalı tedarikçi arasındaki her hangi bir ihtilafta Autocard'ın hukuki, cezai hiç bir sorumluluğu olmadığını kart sahibi kabul etmiştir.
 26. İş ortaklığı kapsamında kart sahibi olan üyelerin, üyeliğe ilişkin hizmet paketleri ve haklarının sınırları iş ortaklığı yapılan firmalar tarafından belirlenecek olup, Autocard, iş ortaklığı yaptığı firmanın bu konudaki yazılı taleplerini dikkate alacaktır. İş ortaklığı yapılan firmaların, kendileri vasıtası ile üye yaptığı, kart sahibi üyenin yararlanacağı hizmet paketini seçmesi, üyeliği sona erdirmesi veya sınırlaması yolunda ki Autocarda yapmış olduğu talep ve bildirimler çerçevesinde Autocard'ın üyelik kapsamı üzerinde işlem yapması durumunda, kart sahibi üyenin Autocard'a karşı hiçbir talebi olmayacaktır. İş ortaklığı kapsamında kart sahibi olan üyelerin sunulan hizmet paketi içeriğine ilişkin olarak yasal muhatabı kartı kendilerine teslim eden iş ortaklığı firmalarıdır.
 27. İş su sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
 28. İş bu sözleşme …/…./........ tarihinde, 28 asıl ve EK -1  maddeden ibaret olarak tüm maddeleri taraflarca müzakere edilerek üzerinde mutabık kalınmış, tanzim ve imza edilmiş olup, taraflara birer suret imzalı asıl sözleşme verilmiştir.
 29. EK-1 HİZMET PAKETLERİ VE KAPSAMLARI TABLOSU


HİZMET PAKETLERİ

 

HİZMETLER

SİLVER

GOLD

HİZMET KAPSAMI

YOL YARDIM

YOK

VAR

Yol Yardım hizmeti gold paket müşterileri içindir.Her müşteri yılda bir defa olmak üzere 20 km araç çekim hizmetini ücretsiz kullanabilir.
Sisteme kayıtlı araçlar için.
Anadolu Şehirleri için 1/40 km (gidiş-dönüş)
İstanbul-Ankara-İzmir 1/80 km (gidiş -dönüş)
Ekstra km başına ek ücret'e tabi tutulacaktır.

Aktivasyondan 10 gün sonra başlar

AKARYAKIT

VAR

VAR

Anlaşmalı tedarikçiler tarafından sununlan bir hizmettir.
Sisteme kayıtlı araçlar için. 

SİGORTA

VAR

VAR

Anlaşmalı tedarikçiler tarafından sununlan bir hizmettir.

RENT A CAR

VAR

VAR

Anlaşmalı tedarikçiler tarafından sununlan bir hizmettir.

ARACIMIN DEĞERİ NE KADAR

VAR

VAR

Anlaşmalı tedarikçiler tarafından sununlan bir hizmettir.
Sisteme kayıtlı araçlar için.

OTO DANIŞMANIM

VAR

VAR

Hizmet telefonda bilgi aktarımı yoluyla verilmektedir.

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ

VAR

VAR

Anlaşmalı tedarikçiler tarafından sununlan bir hizmettir.

PARAM (DİĞER) AVANTAJLAR

VAR

VAR

AutoCard ve Param.com.tr işbirliği çerçevesinde bütün müşterilere verilmetedir.

BKM EXPRESS AVANTAJLARI

VAR

VAR

AutoCard ve Param.com.tr işbirliği çerçevesinde bütün müşterilere verilmetedir.

© 2019 AutoCard bir Etkin Filo Tedarik ve Yönetim A.Ş. markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır.